Perspektywy Kulturoznawcze


Call for Papers – http://sztuka.net


Redakcja „Perspektyw Kulturoznawczych” serdecznie zaprasza do nadsyłania artykułów do numeru podsumowującego konferencję http://sztuka.net.

W ramach numeru pragniemy skupić się na zwrocie ku nowym, społecznym przestrzeniom, wytworzonym dzięki technologicznej infrastrukturze, z której wynika nowy kontekst produkowania, doświadczania i przeżywania sztuki.
Proponujemy szerokie rozumienie i odejście od definiowania sztuki (w) sieci jako jednolitej stylistyki i problematyki. Chcemy zwrócić jednocześnie uwagę na jej multimedialność i hipertekstualność odnoszącą się zarówno do jej technologicznej charakterystyki, jak i otwartych sposobów tworzenia i odczytywania.
Interesuje nas rzetelna konfrontacja z problematyką funkcjonowania sztuki i kultury artystycznej w internecie oraz próba refleksji nad sztuką (w) sieci jako nową praktyką komunikacyjną, redefiniującą relację z odbiorcą (i odbiorców ze sobą), tworzącą nowe sytuacje społeczne, formy wspólnotowości i estetyki.
Pragniemy przyjrzeć się zmianom nie tylko technologicznym czy estetycznym, ale także politycznym, kulturowym i ekonomicznym, stanowiącym kontekst funkcjonowania sztuki i kultury artystycznej w dobie/przestrzeni internetu.
W związku z tym zapraszamy do nadsyłania artykułów poświęconych przykładowym zagadnieniom:

 1. Internet jako medium funkcjonowania sztuki/internet jako narzędzie uczestniczące w procesie artystycznego komunikowania.
 2. Zróżnicowanie estetyk na poziomie technologicznym, regionalnym, klasowym, etnicznym itd., formy sztuki charakterystyczne dla internetu – remiks, kolaż, patchwork etc.
 3. Status artysty w dobie/przestrzeni internetu, problem autorstwa zbiorowego w internecie, internet a prawa autorskie.
 4. Jeszcze odbiorca czy już twórca? – relacje odbiorcy z dziełem
 5. Sztuka w sieci jako nowa forma komunikacji odbiorców.
 6. Nowy rodzaj uczestnictwa w kulturze artystycznej - live stream (wystawy, wernisaże, performansy) oraz wirtualne zwiedzanie muzeów.
 7. Crowdfunding jako nowa forma mecenatu.
 8. Komputery i smartfony jako metamedium w praktykach artystycznych.

Prosimy o nadsyłanie artykułów na adres pkult@amu.edu.pl do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstu znajdą Państwo poniżej.

Nieustannie zachęcamy do nadsyłania recenzji książek. Listę publikacji, których recenzjami jesteśmy zainteresowani, znajdą Państwo w załączonym pliku.

Pobierz pełen tekst Call for Papers Pobierz CFP

Lista publikacji do recenzji Pobierz listę


Wymogi edytorskie


 1. Stosujemy przypisy dolne, numeracja ciągła w obrębie całego artykułu.
 2. W przypadku wklejania adresów internetowych prosimy usuwać hiperłącza.
 3. Tytułu książek, artykułów, dzieł sztuki, filmów itp. zapisujemy czcionką prostą w cudzysłowie.
 4. Sformułowania w języku obcym zapisujemy kursywą.
 5. Do tekstu należy dołączyć:
  1. Krótką notkę biograficzną.
  2. Streszczenie w języku polskim i angielskim.
  3. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim.
  4. Bibliografię.
 6. Wzór zapisu przypisów:
  1. Publikacja książkowa:
  2. Robert Darnton, Wielka masakra kotów i inne epizody francuskiej historii kulturowej, przeł. Dorota Guzowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, s. 296.
  3. Artykuł zamieszczony w antologii:
  4. Bolesław Matuszewski, „Nowe źródło historii”, przeł. Bolesław Michałek, [w:] Film i historia. Antologia, red. Iwona Kurz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 19-24.
  5. Artykuł zamieszczony w czasopiśmie:
  6. Zbigniew Libera, „Wielka masakra kotów, symboli i antropologii”, „Rocznik Antropologii Historii” 2012 nr 2, s. 107.
  7. Źródło internetowe:
  8. Jakub Majmurek, Agnieszka Wiśniewska, List otwarty do „lemingów”, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/film/20130419/majmurek-wisniewska-list-otwarty-do-lemingow (1.02.2014).
 7. Zasady zapisu skróconego:
  1. W przypadku, gdy następny przypis pochodzi z tego samego źródła:
  2. Ibidem, s.7.
  3. W przypadku, gdy przypis odnosi się do źródła, które już w danym tekście było cytowane:
  4. Zbigniew Libera, op. cit., s. 106.
  5. Jeśli w tekście odnosimy się do więcej niż jednej pozycji tego samego autora, to gdy kolejny przypis odnosi się do jednego z tych tekstów:
  6. Robert Darnton, Wielka masakra kotów…, s. 17-18.